Felhasználási feltételek

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Betaton Bt.
A szolgáltató székhelye: 2145 Kerepes, Esze Tamás u. 22.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: 61.zsuzsi@gmail.com
Cégjegyzékszáma: 13 06 042767
Adószáma: 28202590-1-13
Telefonszám: 06 30 725 4051
A tárhely-szolgáltató adatai: webnode

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Hatály, az ÁSZF módosítása.

Panaszkezelés

A szolgáltató köteles tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről az adott tevékenység  vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

Vegyes rendelkezések

Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a  Bíróság/Törvényszék illetékességét. Város Kerepes, 2018. 10. hó 01. nap